نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29550 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/21 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,010,870 تومان - قیمت کل:1,105,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29537 ; تاریخ: 1397/12/15 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,430,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29529 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/14 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29524 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,410,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29516 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/09 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,537,037 تومان - قیمت کل:1,570,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...