نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 27907 ; تاریخ بروزآوری: 1397/07/14 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,741,379 تومان - قیمت کل:565,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19405 ; تاریخ: 1397/03/27 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:562,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19406 ; تاریخ بروزآوری: 1397/03/27 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:562,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14358 ; تاریخ: 1396/05/16 زیربنا: 53.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,433,962 تومان - قیمت کل:235,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12121 ; تاریخ بروزآوری: 1396/04/14 زیربنا: 44.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,454,545 تومان - قیمت کل:240,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4