نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سیمون بولیوار   ← تهران

شناسه: 29313 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/19 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,365,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19684 ; تاریخ: 1397/05/14 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,800,000 تومان - قیمت کل:1,344,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19357 ; تاریخ بروزآوری: 1397/03/20 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,200,000 تومان - قیمت کل:816,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15853 ; تاریخ: 1396/10/03 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,000,000 تومان - قیمت کل:498,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15652 ; تاریخ بروزآوری: 1396/08/22 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,333,333 تومان - قیمت کل:475,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4