نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29559 ; تاریخ: 1397/12/22 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29518 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29520 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29481 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29482 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...