نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29827 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:160,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29772 ; تاریخ: 1398/05/09 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29621 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29616 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:240,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29607 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...