نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی - باغ فیض   ← تهران

شناسه: 29612 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/05 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,111,111 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29565 ; تاریخ: 1397/12/22 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,461,538 تومان - قیمت کل:875,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29558 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/22 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,238,095 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29404 ; تاریخ: 1397/11/17 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,913,043 تومان - قیمت کل:1,485,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29367 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/07 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,800,000 تومان - قیمت کل:1,435,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...