نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29673 ; تاریخ: 1398/04/19 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29665 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29623 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29539 ; تاریخ: 1397/12/18 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:25,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29452 ; تاریخ: 1397/11/28 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...