نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29539 ; تاریخ: 1397/12/18 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:25,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29495 ; تاریخ: 1397/12/07 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:180,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29403 ; تاریخ: 1397/11/14 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29377 ; تاریخ: 1397/11/07 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:140,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29321 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:220,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...