نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18897
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18898
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18899
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18900
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18901
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18902
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18903
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18904

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29687 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/22 زیربنا: 124.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:2,294,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29650 ; تاریخ: 1398/02/21 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:2,242,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29540 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/18 زیربنا: 136.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,069,853 تومان - قیمت کل:2,593,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29509 ; تاریخ: 1397/12/08 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:2,312,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29372 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/07 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...