نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستاری - پیامبر غربی   ← تهران

شناسه: 19678 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/11 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,888,889 تومان - قیمت کل:720,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19439 ; تاریخ: 1397/03/31 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,840,580 تومان - قیمت کل:610,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19339 ; تاریخ بروزآوری: 1397/03/12 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,797,101 تومان - قیمت کل:607,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12129 ; تاریخ: 1396/04/15 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,817,073 تومان - قیمت کل:395,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10384 ; تاریخ بروزآوری: 1396/01/15 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,727,000 تومان - قیمت کل:740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2