نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18887
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18888
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18889
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18890

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   شهران   ← تهران

شناسه: 10609 ; تاریخ: 1396/02/09 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,150,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10498 ; تاریخ: 1396/01/31 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:85,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1