نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29449 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/26 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,033,898 تومان - قیمت کل:710,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29417 ; تاریخ: 1397/11/18 زیربنا: 56.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,178,571 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29360 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/01 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:1,376,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29312 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,542,373 تومان - قیمت کل:740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29283 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/10 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:935,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...