نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29377 ; تاریخ: 1397/11/07 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:140,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29321 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:220,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29273 ; تاریخ: 1397/10/06 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29132 ; تاریخ: 1397/09/17 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29117 ; تاریخ: 1397/09/15 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...