نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18860
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18861
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18862
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18863
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18864
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18865

موارد مشابه: فروش   مغازه و املاک تجاری در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29398 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/14 زیربنا: 20.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 100,000,000 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29397 ; تاریخ: 1397/11/14 زیربنا: 260.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 107,692,308 تومان - قیمت کل:28,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1