نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   مغازه و املاک تجاری در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29399 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/14 زیربنا: 960.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 52,083,333 تومان - قیمت کل:50,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29397 ; تاریخ: 1397/11/14 زیربنا: 260.00 ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 107,692,308 تومان - قیمت کل:28,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1