نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18849
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18850
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18851
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18852
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18853
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18854
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18855
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18856

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29352 ; تاریخ: 1397/11/01 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29353 ; تاریخ: 1397/11/01 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29319 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:15,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29275 ; تاریخ: 1397/10/10 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:140,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29008 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...