نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18849
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18850
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18851
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18852
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18853
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18854
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18855
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18856

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29616 ; تاریخ: 1398/02/05 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:240,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29607 ; تاریخ: 1398/02/04 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29559 ; تاریخ: 1397/12/22 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29518 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29520 ; تاریخ: 1397/12/14 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...