نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 29439 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/26 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,250,000 تومان - قیمت کل:1,220,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29369 ; تاریخ: 1397/11/07 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,421,053 تومان - قیمت کل:990,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29365 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/07 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,446,809 تومان - قیمت کل:1,170,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19551 ; تاریخ: 1397/04/20 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:710,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19525 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/13 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...