نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29300 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23747 ; تاریخ: 1397/06/03 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23741 ; تاریخ: 1397/05/27 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:230,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19636 ; تاریخ: 1397/05/04 زیربنا: 131.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19483 ; تاریخ: 1397/04/09 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2