نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18841
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18842
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18843
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18844
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18845
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18846
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18847
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18848

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29552 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/21 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29538 ; تاریخ: 1397/12/18 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,328,467 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29503 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/08 زیربنا: 175.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:3,325,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29480 ; تاریخ: 1397/12/06 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29326 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/22 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,350,746 تومان - قیمت کل:2,325,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...