نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18841
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18842
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18843
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18844
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18845
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18846
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18847
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18848

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29896 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/27 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29891 ; تاریخ: 1398/05/27 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,222,222 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29846 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/24 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,393,939 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29807 ; تاریخ: 1398/05/16 زیربنا: 185.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,918,919 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29764 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/09 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:2,280,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...