نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18841
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18842
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18843
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18844
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18845
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18846
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18847
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18848

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 29326 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/22 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,350,746 تومان - قیمت کل:2,325,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29325 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,350,746 تومان - قیمت کل:2,325,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29293 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/18 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,462,687 تومان - قیمت کل:2,340,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29292 ; تاریخ: 1397/10/12 زیربنا: 134.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,345,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29249 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/05 زیربنا: 114.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,035,088 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...