نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29726 ; تاریخ: 1398/05/02 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29438 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27842 ; تاریخ: 1397/06/25 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:130,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23737 ; تاریخ: 1397/05/27 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:160,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19680 ; تاریخ: 1397/05/11 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:155,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4