نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18779
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18780
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18781
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18782
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18783
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18784

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29697 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/23 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,394,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29680 ; تاریخ: 1398/04/20 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,500,000 تومان - قیمت کل:945,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29570 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/25 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:1,675,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29434 ; تاریخ: 1397/11/24 زیربنا: 127.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,905,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29387 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/09 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...