نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18727
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18728
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18729
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18730

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29704 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/30 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,119,658 تومان - قیمت کل:2,120,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29373 ; تاریخ: 1397/11/07 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,937,063 تومان - قیمت کل:1,850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29341 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/24 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29296 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 139.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:2,085,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29290 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/12 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,500,000 تومان - قیمت کل:1,957,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...