نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29644 ; تاریخ: 1398/02/21 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29198 ; تاریخ: 1397/09/26 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29016 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 72.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28970 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:110,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28960 ; تاریخ: 1397/08/04 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...