نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18701
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18702
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18703
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18704
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18705
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18706
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18707

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29650 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:2,242,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29540 ; تاریخ: 1397/12/18 زیربنا: 136.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,069,853 تومان - قیمت کل:2,593,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29509 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/08 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:2,312,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29426 ; تاریخ: 1397/11/24 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,454,545 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29372 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/07 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...