نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - پیامبر غربی   ← تهران

شناسه: 29230 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/29 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,121,212 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1