نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18070
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18071
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18072

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29426 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/24 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,454,545 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29372 ; تاریخ: 1397/11/07 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29276 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/10 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,750,000 تومان - قیمت کل:1,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29278 ; تاریخ: 1397/10/10 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:2,560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29265 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/06 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,275,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...