نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18063
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18064
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:18065

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 29639 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29594 ; تاریخ: 1398/01/31 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29338 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/24 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,400,000 تومان - قیمت کل:1,675,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29071 ; تاریخ: 1397/09/06 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,076,923 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29027 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/26 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,898,148 تومان - قیمت کل:1,393,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...