نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:17985
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:17986
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:17987
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:17988
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:17989

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 29639 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29594 ; تاریخ: 1398/01/31 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29338 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/24 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,400,000 تومان - قیمت کل:1,675,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29071 ; تاریخ: 1397/09/06 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,076,923 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29054 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/29 زیربنا: 142.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,414,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...