نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 28999 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/22 زیربنا: 77.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,987,013 تومان - قیمت کل:1,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28955 ; تاریخ: 1397/08/02 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,631,579 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28948 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/02 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,540,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28950 ; تاریخ: 1397/08/02 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,540,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28935 ; تاریخ بروزآوری: 1397/07/23 زیربنا: 94.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,829,787 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...