نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 27867 ; تاریخ بروزآوری: 1397/07/04 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,465,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23745 ; تاریخ: 1397/06/03 زیربنا: 122.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,032,787 تومان - قیمت کل:1,590,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23729 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/23 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,052,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23715 ; تاریخ: 1397/05/21 زیربنا: 200.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:3,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19653 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/08 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,214,286 تومان - قیمت کل:1,850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...