نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   بلوار فردوس شرق   ← تهران

شناسه: 29098 ; تاریخ: 1397/09/10 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23758 ; تاریخ: 1397/06/05 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:180,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7446 ; تاریخ: 1395/03/24 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:25,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1