نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29657 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29079 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:25,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29080 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27890 ; تاریخ: 1397/07/11 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 25780 ; تاریخ: 1397/06/12 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5