نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 29813 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

مبلغ قرض الحسنه:35,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29771 ; تاریخ: 1398/05/09 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29657 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:250,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29079 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:25,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29080 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5