نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 28975 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:170,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28977 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

مبلغ قرض الحسنه:140,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28962 ; تاریخ: 1397/08/04 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28959 ; تاریخ: 1397/08/02 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28939 ; تاریخ: 1397/07/25 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...