نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29319 ; تاریخ: 1397/10/20 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:15,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29275 ; تاریخ: 1397/10/10 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

مبلغ قرض الحسنه:140,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29008 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29010 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:160,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28975 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:170,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...