نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 28960 ; تاریخ: 1397/08/04 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27906 ; تاریخ: 1397/07/14 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27895 ; تاریخ: 1397/07/12 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27900 ; تاریخ: 1397/07/12 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27889 ; تاریخ: 1397/07/11 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...