نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد   ← تهران

شناسه: 28985 ; تاریخ: 1397/08/20 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28986 ; تاریخ: 1397/08/20 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28963 ; تاریخ: 1397/08/04 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28956 ; تاریخ: 1397/08/02 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28957 ; تاریخ: 1397/08/02 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:125,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...