نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 28949 ; تاریخ: 1397/08/02 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:190,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23704 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19620 ; تاریخ: 1397/04/31 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12026 ; تاریخ: 1396/04/07 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8617 ; تاریخ: 1395/10/14 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:15,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1