نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 19246 ; تاریخ بروزآوری: 1397/02/19 زیربنا: 167.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,982,036 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19223 ; تاریخ: 1397/02/11 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,453,608 تومان - قیمت کل:820,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19224 ; تاریخ بروزآوری: 1397/02/11 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:892,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 16900 ; تاریخ: 1396/10/13 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:1,125,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15846 ; تاریخ بروزآوری: 1396/10/03 زیربنا: 195.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,800,000 تومان - قیمت کل:1,326,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4