نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29000 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/22 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,833,333 تومان - قیمت کل:530,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29002 ; تاریخ: 1397/08/22 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,614,458 تومان - قیمت کل:1,130,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29001 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/22 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,438,356 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28996 ; تاریخ: 1397/08/21 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,962,264 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28989 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/21 زیربنا: 123.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,040,650 تومان - قیمت کل:1,850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...