نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29346 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/25 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,636,364 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29344 ; تاریخ: 1397/10/25 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:1,092,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29348 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/25 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,419,355 تومان - قیمت کل:1,620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29337 ; تاریخ: 1397/10/24 زیربنا: 77.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,623,377 تومان - قیمت کل:1,280,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29328 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/22 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,090,909 تومان - قیمت کل:1,880,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...