نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16868
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16869
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16870
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16871
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16872

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 29534 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/15 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,590,909 تومان - قیمت کل:1,020,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29444 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,800,000 تومان - قیمت کل:979,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29422 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/24 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,014,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29431 ; تاریخ: 1397/11/24 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,189,189 تومان - قیمت کل:1,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29343 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/25 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 11

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,769,231 تومان - قیمت کل:840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...