نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16855
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16856
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16857
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16858
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16859

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرزیبا   ← تهران

شناسه: 29598 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/03 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,571,429 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 26787 ; تاریخ: 1397/06/13 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 26779 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/12 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23709 ; تاریخ: 1397/05/21 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,567,568 تومان - قیمت کل:560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15635 ; تاریخ بروزآوری: 1396/08/14 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:595,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5