نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   سعادت آباد   ← تهران

شناسه: 18107 ; تاریخ بروزآوری: 1396/12/08 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,500,000 تومان - قیمت کل:2,145,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18108 ; تاریخ: 1396/12/05 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,310,345 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18109 ; تاریخ بروزآوری: 1396/12/04 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18106 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,896,552 تومان - قیمت کل:2,305,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18104 ; تاریخ بروزآوری: 1396/12/03 زیربنا: 132.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:2,244,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...