نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   مرزداران   ← تهران

شناسه: 23700 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,200,000 تومان - قیمت کل:2,508,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19647 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 260.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,300,000 تومان - قیمت کل:2,678,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15808 ; تاریخ بروزآوری: 1396/09/25 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,696,552 تومان - قیمت کل:1,116,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15806 ; تاریخ: 1396/09/24 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,476,923 تومان - قیمت کل:1,362,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14326 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/12 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:1,215,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...