نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 19650 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/06 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,500,000 تومان - قیمت کل:1,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19480 ; تاریخ: 1397/04/10 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,294,118 تومان - قیمت کل:620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8818 ; تاریخ بروزآوری: 1395/11/01 زیربنا: 114.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت کل:604,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8639 ; تاریخ: 1395/10/20 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت کل:360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8570 ; تاریخ بروزآوری: 1395/10/08 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,013,000 تومان - قیمت کل:220,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...