نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29522 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/14 زیربنا: 91.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,329,670 تومان - قیمت کل:940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29498 ; تاریخ: 1397/12/07 زیربنا: 114.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,789,474 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29476 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/02 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,200,000 تومان - قیمت کل:1,490,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29462 ; تاریخ: 1397/11/30 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,300,000 تومان - قیمت کل:1,141,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29442 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/26 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,500,000 تومان - قیمت کل:1,161,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...