نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 28998 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/22 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,013,699 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28988 ; تاریخ: 1397/08/21 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28972 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/13 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,430,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28971 ; تاریخ: 1397/08/13 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:1,888,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28953 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/02 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,904,762 تومان - قیمت کل:1,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...