نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 28967 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/13 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27840 ; تاریخ: 1397/06/25 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,440,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23723 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/22 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,507,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23721 ; تاریخ: 1397/05/22 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23720 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/22 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,142,857 تومان - قیمت کل:1,840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...