نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 29784 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,333,333 تومان - قیمت کل:920,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29785 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,333,333 تومان - قیمت کل:920,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29725 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/02 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,864,865 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29667 ; تاریخ: 1398/02/28 زیربنا: 57.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:912,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29634 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/19 زیربنا: 40.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,750,000 تومان - قیمت کل:630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5