نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 29578 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/26 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,260,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29499 ; تاریخ: 1397/12/07 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:896,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29471 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/02 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,200,000 تومان - قیمت کل:1,620,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29439 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,250,000 تومان - قیمت کل:1,220,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29388 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/09 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,100,000 تومان - قیمت کل:943,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...