نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29684 ; تاریخ: 1398/04/20 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 28961 ; تاریخ: 1397/08/04 زیربنا: 56.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14320 ; تاریخ: 1396/05/11 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12016 ; تاریخ: 1396/04/08 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12000 ; تاریخ: 1396/04/02 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1