نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:7674
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:7675

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 29676 ; تاریخ بروزآوری: 1398/04/19 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,491,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29652 ; تاریخ: 1398/02/21 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:1,615,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29656 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:1,691,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29622 ; تاریخ: 1398/02/09 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,326,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29606 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/04 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,500,000 تومان - قیمت کل:1,421,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...