آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - پونک - سردارجنگل

زیربنا(مترمربع): 50.00 عمربنا: 6 سال

قیمت کل: 940,000,000

دو خوابه

تهران - اشرفی اصفهانی - باغ فیض

زیربنا(مترمربع): 105.00 عمربنا: 1 سال

قیمت کل: 1,600,000,000

سه خوابه

تهران - اشرفی اصفهانی

زیربنا(مترمربع): 145.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 3,190,000,000

چهار خوابه

تهران - کاشانی - پیامبر غربی

زیربنا(مترمربع): 165.00 عمربنا: 12 سال

قیمت کل: 2,000,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

اشرفی اصفهانی - باغ فیض

اتاق:2 - طبقه:5

زیربنا(مترمربع): 105.00 عمربنا: 1 سال

قیمت کل: 1,600,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,238,095

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 72.00 عمربنا: 17 سال

قیمت کل: 950,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,194,444

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

ستاری - پیامبر مرکزی

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 64.00 عمربنا: 17 سال

قیمت کل: 780,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,187,500

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 125.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 1,875,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

صادقیه (آریاشهر)

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 86.00 عمربنا: 25 سال

قیمت کل: 946,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 153.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل: 2,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,339,869

آپارتمان فروشیشهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:3 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 175.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 4,025,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 96.00 عمربنا: 9 سال

قیمت کل: 1,470,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,312,500