آپارتمان اجاره‌ای:

آپارتمان فروشی:

بروزترین آپارتمان‌های فروشی

یک خوابه

تهران - جنت آباد شمالی

زیربنا(مترمربع): 57.00 عمربنا: 17 سال

قیمت کل: 912,000,000

دو خوابه

تهران - جنت آباد

زیربنا(مترمربع): 85.00 عمربنا: 23 سال

قیمت کل: 1,100,000,000

سه خوابه

تهران - جنت آباد - شاهین شمالی

زیربنا(مترمربع): 117.00 عمربنا: 15 سال

قیمت کل: 2,120,000,000

چهار خوابه

تهران - پونک

زیربنا(مترمربع): 153.00 عمربنا: 13 سال

قیمت کل: 2,900,000,000

آپارتمان‌های فروشی پونک  و اشرفی اصفهانی

پونک

اتاق:2 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 80.00 عمربنا: 7 سال

قیمت کل: 1,600,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000

آپارتمان‌های فروشی جنت‌آباد  و  شاهین

جنت آباد

اتاق:2 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 85.00 عمربنا: 23 سال

قیمت کل: 1,100,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,941,176

آپارتمان‌های فروشی کاشانی  و  ستاری

ستاری شمال

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 100.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 2,250,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,500,000

آپارتمان‌های فروشی بلوار فردوس

بلوار فردوس

اتاق:1 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 61.00 عمربنا: 13 سال

قیمت کل: 950,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,573,770

بیمه البرز: نمایندگی ساغری

ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای

آپارتمان فروشی ستارخان ،شهرآرا ، گیشا و آریاشهر

صادقیه (آریاشهر)

اتاق:2 - طبقه:3

زیربنا(مترمربع): 86.00 عمربنا: 25 سال

قیمت کل: 946,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000

آپارتمان فروشی سعادت آباد

سعادت آباد

اتاق:3 - طبقه:1

زیربنا(مترمربع): 153.00 عمربنا: 14 سال

قیمت کل: 2,500,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,339,869

آپارتمان فروشیشهرک غرب

شهرک غرب

اتاق:3 - طبقه:4

زیربنا(مترمربع): 175.00 عمربنا: 0 سال

قیمت کل: 4,025,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000

آپارتمان فروشی مرزداران

مرزداران

اتاق:2 - طبقه:2

زیربنا(مترمربع): 96.00 عمربنا: 9 سال

قیمت کل: 1,470,000,000

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,312,500